Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Điều kiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Sau khi nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành và bằng kinh nghiệm thực tiễn, ý kiến của Luật Trí Minh như sau:

Detail
Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ?

Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ?

Điều kiện và thủ tục nhượng quyền thương mại là gì ? Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: + Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được...

Detail
Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu là gì? Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, bằng kinh nghiệm thực tiễn, Luật Trí Minh xin gửi tới quý khách nội dung tư vấn sơ bộ như sau:

Detail
Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Detail
Điều kiện, thủ tục xin giấy phép cho quán cho các nhà hàng

Điều kiện, thủ tục xin giấy phép cho quán cho các nhà hàng

Tư vấn điều kiện xin các giấy phép con cho nhà hàng. Sau khi nghiên cứu quy định pháp luật và bằng kinh nghiệm thực tiễn, ý kiến của chúng tôi như sau: Các giấy phép con cho nhà hàng, bao gồm:

Detail