Điều kiện cấp giấy lưu hành trang thiết bị y tế

Điều kiện cấp giấy lưu hành trang thiết bị y tế

Điều kiện cấp giấy lưu hành trang thiết bị y tế là gì ? Tư vấn điều kiện cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật...

Detail
Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cần những gì. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm...

Detail
Thủ tục phân loại trang thiết bị y tế

Thủ tục phân loại trang thiết bị y tế

Thủ tục phân loại trang thiết bị y tế năm 2020. Cập nhật thông tin mới nhất về luật lưu hành và phân phối trang thiết bị y tế, phân loại trang thiết bị cần những điều gì?

Detail
Tư vấn quy định về việc khảo nghiệm và đăng ký lưu hành thuốc thú y

Tư vấn quy định về việc khảo nghiệm và đăng ký lưu hành thuốc thú y

Tư vấn quy định về việc khảo nghiệm và đăng ký lưu hành thuốc thú y. Việc buôn bán, đăng ký hay có nhu cầu kinh doanh các mặt hàng thú y cần xin giấy đăng ký lưu hành theo đúng điều khoản của pháp...

Detail
Điều kiện nhập khẩu thuốc thú ý để kiểm nghiệm và lưu hành

Điều kiện nhập khẩu thuốc thú ý để kiểm nghiệm và lưu hành

Điều kiện nhập khẩu thuốc thú ý để kiểm nghiệm và lưu hành là gì? Điều kiện để nhập khẩu thuốc thú ý là gì? Đăng ký nhập khẩu thuốc thú y phí bao nhiêu?

Detail