Hướng dẫn đăng ký công bố thực phẩm chức năng trong nước

Hướng dẫn đăng ký công bố thực phẩm chức năng trong nước

Điều kiện để đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước là gì? Luật Trí Minh hướng dẫn, tư vấn luật đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước, quý khách có nhu...

Detail
Đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Tư vấn điều kiện để đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn...

Detail
Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Luật Trí Minh tư vấn điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và những thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ xin giấy phép.

Detail
Điều kiện thành lập và hoạt động của  trường mầm non

Điều kiện thành lập và hoạt động của trường mầm non

Để có thể thành lập trường mầm nọn cần tuân thủ iều kiện thành lập và hoạt động của trường mầm non, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục...

Detail
Điều kiện xin giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện xin giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn điều kiện để xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) là gì ?

Detail