Đăng ký giấy phép kinh doanh năm 2021 ở đâu ?

Đăng ký giấy phép kinh doanh năm 2021 ở đâu ?

Giấy phép kinh doanh là loại giấy phép được cấp cho các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong linh vực kinh doanh. Vậy tôi cần đến đâu để đăng ký giấy phép kinh doanh? Nêu bạn đang muốn tự...

Detail
Thủ tục đắng kí bản quyền phần mềm máy tính

Thủ tục đắng kí bản quyền phần mềm máy tính

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là quyền của tổ chức, cá nhân đối với phần mềm máy tính do mình sáng tạo, lập trình nên. Thực hiện đăng ký bản quyền

Detail
Thủ tục  đăng ký kinh doanh dịch vụ viễn thông năm 2020

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ viễn thông năm 2020

Doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi được cấp Giấy. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc

Detail
Thủ tục đăng ký giấy phép game G1 năm 2020

Thủ tục đăng ký giấy phép game G1 năm 2020

Thủ tục xin cấp Giấy phép game G1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải đăng ký giấy phép game G 1

Detail
Thủ tục đăng ký giấy phép game G2 G3 G4 năm 2019

Thủ tục đăng ký giấy phép game G2 G3 G4 năm 2019

Thủ tục xin cấp Giấy phép game G2 G3 G4. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải đăng ký giấy phép game

Detail