Điều kiện thành lập và hoạt động của  trường mầm non

Điều kiện thành lập và hoạt động của trường mầm non

Để có thể thành lập trường mầm nọn cần tuân thủ iều kiện thành lập và hoạt động của trường mầm non, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục...

Detail
Điều kiện xin giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện xin giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn điều kiện để xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) là gì ?

Detail
Đăng ký giấy phép kinh doanh năm 2022 ở đâu ?

Đăng ký giấy phép kinh doanh năm 2022 ở đâu ?

Giấy phép kinh doanh là loại giấy phép được cấp cho các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong linh vực kinh doanh. Vậy tôi cần đến đâu để đăng ký giấy phép kinh doanh? Nêu bạn đang muốn tự...

Detail
Thủ tục đắng kí bản quyền phần mềm máy tính

Thủ tục đắng kí bản quyền phần mềm máy tính

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là quyền của tổ chức, cá nhân đối với phần mềm máy tính do mình sáng tạo, lập trình nên. Thực hiện đăng ký bản quyền

Detail
Thủ tục  đăng ký kinh doanh dịch vụ viễn thông năm 2022

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ viễn thông năm 2022

Doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi được cấp Giấy. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc

Detail