Điều kiện nhập khẩu thuốc thú ý để kiểm nghiệm và lưu hành

Điều kiện nhập khẩu thuốc thú ý để kiểm nghiệm và lưu hành

Điều kiện nhập khẩu thuốc thú ý để kiểm nghiệm và lưu hành là gì? Điều kiện để nhập khẩu thuốc thú ý là gì? Đăng ký nhập khẩu thuốc thú y...

Detail
Đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Hướng dẫn đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu năm 2020. Đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu giá bao nhiêu?

Detail
Đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước như thế nào? Cần nhừng hồ sơ thủ tục gì để đăng ký và những chi phí liên quan...

Detail
Giấy phép hoạt động đưa người lao động xuất khẩu lao động

Giấy phép hoạt động đưa người lao động xuất khẩu lao động

Giấy phép hoạt động đưa người lao động xuất khẩu lao động. Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn...

Detail
Điều kiện kinh doanh dịch vụ Massage

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Massage

Tư vấn điều kiện để kinh doanh dịch vụ massage (xoa bóp). Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp...

Detail