Biểu mẫu & Thủ tục

Biểu mẫu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Mã số giấy phép:..../....../.....

Cấp lần đầu: ngày... tháng... năm...

Thay đổi lần thứ:....., ngày.... tháng... năm...

(...............)

_________________

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:....................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................

2. Mã số doanh nghiệp:.............................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

Điện thoại:............................. Fax:................................ Email:......................................

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ tên:............................ Giới tính:......................... Sinh ngày:.....................................

Chức danh:.............................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................................

Ngày cấp:................................................. Nơi cấp:........................................................

5. Thời hạn hiệu lực của giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày... tháng... năm... và có thời hạn là.... tháng./.

 

Nơi nhận:

-.............;

-.............;

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn

  • https://www.luattriminh.vn

GỌI LUẬT SƯ | YÊU CẦU BÁO PHÍ | ĐẶT LỊCH HẸN

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây