Tag: lao-dong

Điều kiện xin Giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện xin Giấy phép cho thuê lại lao động

17/02/2022

Kính gửi luật sư, Tôi là Trang, Công ty PLK, Công ty tôi vốn điều lệ là 1 tỷ có xin được giấy...

Biểu mẫu Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Biểu mẫu Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình

10/02/2022

Biểu mẫu Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình (Ban hành Kèm theo Nghị...

Biểu mẫu Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

Biểu mẫu Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

10/02/2022

Biểu mẫu Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình (Ban hành Kèm theo Nghị...

Biểu mẫu Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Biểu mẫu Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

10/02/2022

Biểu mẫu Hợp đồng lao động giúp việc gia đình (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày...

Biểu mẫu Văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc làm thêm giờ

Biểu mẫu Văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc làm thêm giờ

10/02/2022

Biểu mẫu Văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc làm thêm giờ (Ban hành Kèm theo...

Biểu mẫu Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ

Biểu mẫu Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ

10/02/2022

Biểu mẫu Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14...

Biểu mẫu Báo cáo tình hình nhận và quản lý tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tình hình nhận và quản lý tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

10/02/2022

Biểu mẫu Báo cáo tình hình nhận và quản lý tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành...

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

10/02/2022

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành Kèm theo Nghị định...

Biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

10/02/2022

Biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành Kèm theo Nghị định số...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây