Tag: giay-phep

CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA ANH SANG GIẤY PHÉP LÁI XE VIỆT NAM

CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA ANH SANG GIẤY PHÉP LÁI XE VIỆT NAM

01/03/2022

Câu hỏi: Chào Luật sư, trong quá trình du học ở Anh tôi đã được cấp giấy phép lái xe...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH

01/03/2022

Câu hỏi: Chào Luật sư, hiện nay tôi muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch...

Biểu mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

09/02/2022

Biểu mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do Ủy ban Nhân dân...

Biểu mẫu Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

09/02/2022

Biểu mẫu Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành kèm theo Thông...

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

09/02/2022

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số...

Biểu mẫu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

09/02/2022

Biểu mẫu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do Ủy ban Nhân dân phê duyệt (Ban hành kèm...

Biểu mẫu Giấy phép nhận khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Giấy phép nhận khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

09/02/2022

Biểu mẫu Giấy phép nhận khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (Ban hành kèm...

Biểu mẫu Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm

Biểu mẫu Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm

09/02/2022

Biểu mẫu Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm (Ban hành kèm Thông tư số...

Biểu mẫu Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu

Biểu mẫu Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu

09/02/2022

Biểu mẫu Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu do Ngân hàng Nhà nước cấp (Ban hành kèm theo Thông...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây