Tag: mau

Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2024

Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2024

06/11/2023

mẫu đơn ly hôn mới nhất, đơn ly hôn 2024, cách viết đơn ly hôn 2024, đơn xin ly hôn 2024, đơn xin...

Mẫu đơn xin việc và cách viết đơn xin việc hay nhất 2023

Mẫu đơn xin việc và cách viết đơn xin việc hay nhất 2023

13/09/2023

Mẫu đơn xin việc và cách viết đơn xin việc hay nhất 2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên cắt mẫu và theo dõi hàng thử nghiệm

Bảng mô tả công việc Nhân viên sản xuất mẫu - phòng thiết kế

Bảng mô tả công việc Nhân viên sản xuất mẫu - phòng thiết kế

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên sản xuất mẫu - phòng thiết kế

Mẫu quy định nội quy cuộc họp

Mẫu quy định nội quy cuộc họp

30/06/2023

Mẫu quy định nội quy cuộc họp

Mẫu quyết định Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng

Mẫu quyết định Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng

29/06/2023

Mẫu quyết định Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng

Quy định về quản lý nhà ăn

Quy định về quản lý nhà ăn

29/06/2023

Quy định về quản lý nhà ăn

Mẫu quy định xử lý vi phạm kỷ luật

Mẫu quy định xử lý vi phạm kỷ luật

29/06/2023

Mẫu quy định xử lý vi phạm kỷ luật

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây