Biểu mẫu & Thủ tục

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mục lục

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày..... tháng...... năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

...... giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 
   

Kính gửi:...................

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:...................................................................

2. Mã số doanh nghiệp:.............................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

Điện thoại:................................; Fax:........................; E-mail:.......................................

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ tên:................................... Giới tính:........................ Sinh ngày:...............................

Chức danh:...................................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................................

Ngày cấp:.................................................... Nơi cấp:.....................................................

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động....... ngày cấp......................

Đề nghị............... giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với....................

....................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm:......................................................................................................

Nơi nhận:

-.............;

-.............;

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây