Vì sao nên đặt tên công ty theo phong thủy?

Vì sao nên đặt tên công ty theo phong thủy?

Những cách đặt tên công ty theo phong thủy hay nhất. Đặt tên công ty chắc chắn là một trong những vấn đề khăn khó khăn nhất đối với hầu hết mọi người khi khởi nghiệp. Một cái ...

Detail
Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hiệu quả ?

Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hiệu quả ?

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì của Luật Trí Minh sẽ mang đến những thông tin pháp luật cần thiết cho doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức

Detail
Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2022

Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2022

Trong một công ty cổ phần họp Hội đồng quản trị diễn ra thường xuyên theo định kỳ hoặc bất chợt. Họp hội đồng quản trị doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề được trình bày dưới đây.

Detail
Hướng dẫn các thủ tục thành lập chi nhánh công ty hiện nay

Hướng dẫn các thủ tục thành lập chi nhánh công ty hiện nay

Thảnh lập chi nhánh công ty ngoài đáp ứng điều kiện các đơn vị cần hoản thiện các hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh nộp lên cơ quan có thẩm quyền để được phê duyệt hoặc gửi thông báo bổ xung nếu...

Detail
Chi tiết cách tổ chức một cuộc họp đại hội đồng cổ đông A - Z

Chi tiết cách tổ chức một cuộc họp đại hội đồng cổ đông A - Z

Chào LS Trí Minh, tôi tên Nam. Tôi có tìm hiểu quy định liên quan đến việc họp hội đồng cổ đông thì được biết các công ty có sự tham gia của hội đồng cổ đông cần họp ít nhất 4 tháng 1 lần, tôi muốn...

Detail