Đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền

MinhĐại diện theo ủy quyền như thế nào? Trong nền kinh tế ngày càng phát triển, kéo theo đó là nhu cầu tham gia vào các giao dịch dân sự ngày càng đa dạng và phức tạp. Thông thường,

Detail
Tư vấn thu hồi công nợ

Tư vấn thu hồi công nợ

Tư vấn thu hồi công nợ như thế nào đúng pháp luật? Bên cạnh những việc hợp tác thực hiện thành công, suôn sẽ cũng có những nội dung gặp vướng mắc mà trong số đó có thể nổi cộp nhất là vấn đề nợ khó...

Detail
Bổi thường thiệt hai do vi phạm hợp đồng

Bổi thường thiệt hai do vi phạm hợp đồng

Để hạn chế rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên khi tham gia vào các quan hệ này, pháp luật đã quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi một bên gây thiệt hại cho bên khác do...

Detail
Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam. Không phải mọi trường hợp cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ đều được miễn đăng ký kinh doanh. Và pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này thì không phải ai...

Detail
Tư vấn tái cấu trúc hoạt động công ty vốn nước ngoài

Tư vấn tái cấu trúc hoạt động công ty vốn nước ngoài

Tư vấn tái cấu trúc hoạt động công ty vốn nước ngoài. Vì lý do thay đổi chiến lượng đầu tư – kinh doanh, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng (như dịch bệnh Covid-19...

Detail