Khởi kiện của cổ đông, công ty với người quản lý công ty cổ phần

Khởi kiện của cổ đông, công ty với người quản lý công ty cổ phần

Khởi kiện của cổ đông, công ty với người quản lý công ty cổ phần... Kể từ Luật doanh nghiệp 1999 đã khai sinh ra loại hình công ty cổ phần, một pháp nhân hoàn toàn xa lạ với thương nhân Việt Nam,...

Detail
Tư vấn luật thừa kế theo di chúc

Tư vấn luật thừa kế theo di chúc

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, hiện nay có hai hình thức thừa kế đó là: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Trong đó, việc thừa kế theo di chúc khá phức tạp và cẩn phải có sự rà soát...

Detail
Khởi kiện thu hổi công nợ

Khởi kiện thu hổi công nợ

Các doanh nghiệp nợ đọng hoặc gặp nợ khó đòi không hiếm gặp. Thông thường khi gặp công nợ khó đòi doanh nghiệp thường nghĩ ngay tới việc khởi kiện để thu hồi công nợ đó.

Detail
Hợp đồng hợp tác kinnh doanh

Hợp đồng hợp tác kinnh doanh

Theo quy định của Luật Đầu tư thì Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức...

Detail
Giải quyết tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp lao động như thế nào đúng pháp luật? Tranh chấp lao động là là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động,

Detail