[ Cập Nhật ] thông tin cổ đông như thế nào cho đúng pháp luật ?

[ Cập Nhật ] thông tin cổ đông như thế nào cho đúng pháp luật ?

Trường hợp cập nhật thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa .... cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục...

Detail
[ Tin Mới ] Quy định luật kinh doanh vận tải đa phương thức 2019

[ Tin Mới ] Quy định luật kinh doanh vận tải đa phương thức 2019

Hiện nay, nhiều Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam chỉ được phép kinh doanh vận tải đa...

Detail
Đặt tên công ty theo phong thủy mỗi người đơn giàn mà dễ nhớ

Đặt tên công ty theo phong thủy mỗi người đơn giàn mà dễ nhớ

Những cách đặt tên công ty theo phong thủy hay nhất. Đặt tên công ty chắc chắn là một trong những vấn đề khăn khó khăn nhất đối với hầu...

Detail
Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hiệu quả ?

Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hiệu quả ?

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì của Luật Trí Minh sẽ mang đến những thông tin pháp luật cần thiết cho doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức

Detail
Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2018

Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội đồng cổ đông trong công ty là cơ quan quyết định cao nhất, và Họp hội đồng quản trị là việc luôn thường trực trong công ty

Detail