Hướng dẫn khởi kiện người đại diên pháp luật

Hướng dẫn khởi kiện người đại diên pháp luật

Khởi kiện người đại diên pháp luật vượt quá phạm vi đại diện. Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động bởi những quy định mở theo...

Detail
Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho người nước ngoài

Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho người nước ngoài

Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho người nước ngoài. Với môi trường sống ngày càng được nâng cao, dịch vụ công thuận tiện, môi trường đầu tư năng động và chi phí sinh hoạt hợp lý, Việt Nam đã và đang...

Detail
Thủ tục hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam theo dự án đầu tư đã được cấp...

Detail
Tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu khởi kiện

Tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện là: thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi...

Detail
Hướng dẫn lập di chúc tài sản cho con là người nước ngoài

Hướng dẫn lập di chúc tài sản cho con là người nước ngoài

Pháp luật Việt Nam không có quy định phân biệt quyền đề lại di sản cho người Việt Nam hay Người nước ngoài. Do vậy, việc lập di chúc để lại di sản cho người nước ngoài có thể thực hiện được.

Detail