Điều kiện thành lập trung tâm thể hình và Fitness

Điều kiện thành lập trung tâm thể hình và Fitness

Căn cứ theo Luật thể dục thể thao và nghị định 36/2019/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm bóng đá thiếu nhi hoặc hoạt động bóng đá cần đáp ứng các điêu kiện sau...

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề năm 2022

Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề năm 2022

Căn cứ theo - Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và nghị định 143/2016/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm dạy nghề cần những điều kiện như sau:

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm khiêu vũ thể thao

Điều kiện thành lập trung tâm khiêu vũ thể thao

Căn cứ theo Luật thể dục thể thao và nghị định 36/2019/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm bóng đá thiếu nhi hoặc hoạt động bóng đá cần đáp ứng các điêu kiện sau...

Detail
Thủ tục thành lập trung tâm bóng rổ cho thiếu nhi  năm 2022

Thủ tục thành lập trung tâm bóng rổ cho thiếu nhi năm 2022

Ngày nay mức sống người dân tăng cao, nhu cầu tập thể dục thể thao đặc biệt là môn bóng rổ đã giúp các nhà đầu từ kiếm lợi nhuận từ dịch vụ thể thao bóng rổ, vậy muốn thành lập trung tâm bóng rổ...

Detail
Hệ sinh thái dịch vụ pháp lý dành cho nhà đầu tư nước ngoài và công ty vốn nước ngoài

Hệ sinh thái dịch vụ pháp lý dành cho nhà đầu tư nước ngoài và công ty vốn nước ngoài

HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Detail