Hướng dẫn lập di chúc tài sản cho con là người nước ngoài

Hướng dẫn lập di chúc tài sản cho con là người nước ngoài

Pháp luật Việt Nam không có quy định phân biệt quyền đề lại di sản cho người Việt Nam hay Người nước ngoài. Do vậy, việc lập di chúc để lại di sản cho người nước ngoài có thể thực hiện được.

Detail
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Detail
Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng năm 2022

Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng năm 2022

Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng là gì? Tín dụng tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng cho mục đích tiêu dùng của cá nhân bằng nghiệp vụ cho vay bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu...

Detail
Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải

Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải

Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải là gì? Căn cứ bảng Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu tại Phụ lục I Nghị định 187/2013/NĐ-CP và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm thể hình và Fitness

Điều kiện thành lập trung tâm thể hình và Fitness

Căn cứ theo Luật thể dục thể thao và nghị định 36/2019/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm bóng đá thiếu nhi hoặc hoạt động bóng đá cần đáp ứng các điêu kiện sau...

Detail