Hướng dẫn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư  vốn nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư vốn nước ngoài

Tư vấn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư giải thể công ty vốn nước ngoài. Vì lý do không còn nhu cầu đầu tư, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng (như dịch bệnh Covid-19...

Detail
Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vì lý do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng (như dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thay đổi pháp luật, suy thoái kinh tế, .

Detail
Hướng dẫn thủ tục mở nhà xưởng tại Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục mở nhà xưởng tại Việt Nam

Tư vấn mở nhà xưởng tại Việt Nam của công ty nước ngoài . Với chính sách mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư vốn nước ngoài, các Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho phép các nhà đầu...

Detail
Tư vấn điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng vốn nước ngoài

Tư vấn điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng vốn nước ngoài

Tư vấn điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận,

Detail
Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài... Về dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài, Luật Trí Minh sẽ cung cấp tư vấn, hướng dẫn và đại diện người nước ngoài, công ty...

Detail