Quy định pháp luật mới nhất kinh doanh vận tải đa phương thức 2022

Quy định pháp luật mới nhất kinh doanh vận tải đa phương thức 2022

Hiện nay, nhiều Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam chỉ được phép kinh doanh vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế...

Detail
Vì sao nên đặt tên công ty theo phong thủy?

Vì sao nên đặt tên công ty theo phong thủy?

Những cách đặt tên công ty theo phong thủy hay nhất. Đặt tên công ty chắc chắn là một trong những vấn đề khăn khó khăn nhất đối với hầu hết mọi người khi khởi nghiệp. Một cái ...

Detail
Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hiệu quả ?

Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hiệu quả ?

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì của Luật Trí Minh sẽ mang đến những thông tin pháp luật cần thiết cho doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức

Detail
Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2022

Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2022

Trong một công ty cổ phần họp Hội đồng quản trị diễn ra thường xuyên theo định kỳ hoặc bất chợt. Họp hội đồng quản trị doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề được trình bày dưới đây.

Detail
Hướng dẫn các thủ tục thành lập chi nhánh công ty hiện nay

Hướng dẫn các thủ tục thành lập chi nhánh công ty hiện nay

Đại hội đồng cổ đông trong công ty là cơ quan quyết định cao nhất, và Họp hội đồng quản trị là việc luôn thường trực trong công ty

Detail