Tin tức Triminhlaw

HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI 1

Mục lục

THÔNG TIN DỊCH VỤ CHI TIẾT

1 - Tư vấn thành lập Công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

2 - Tư vấn pháp luật thường xuyên

3 - Tư vấn chính sách thuế, ưu đãi đầu tư

4 - Tư vấn Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú

5 - Tư vấn thành lập công ty con; góp vốn, mua cổ phần, mua vốn góp

6 - Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư; thay đổi đăng ký doanh nghiệp

7 - Tư vấn xin cấp các loại Giấy phép con: ngành nghề có điều kiện

8 - Tư vấn công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa

9 - Tư vấn bán lẻ, cửa hàng bán lẻ của công ty vốn nước ngoài

10 - Tư vấn lao động, đăng ký nội quy lao động (từ 10 lao động trở lên)

11 - Tư vấn hợp đồng các loại

12 - Thương mại điện tử, quảng cáo, khuyến mại

13 - Tư vấn bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

14 - Tư vấn xây dựng các quy chế nội bộ

15 - Tư vấn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình công ty

16 - Tư vấn khiếu nại, tố cáo

17 - Tư vấn thu hồi nợ

18 - Tư vấn giải quyết tranh chấp

19 - Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

20 - Tư vấn giải thể công ty, tư vấn phá sản

21 - Tư vấn người nước ngoài, công ty vốn nước ngoài mua nhà

22 - Tư vấn người nước ngoài kết hôn tại Việt Nam

23 - Tư vấn khác theo yêu cầu

1 - TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Với chính sách mở cửa của Việt Nam, rất nhiều ngành nghề đã được cho phép đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc góp vốn với đối tác Việt Nam để thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam.

Thực tế, việc đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam tương đối phức tạp, đặc biệt là các vấn đề về: điều kiện đầu tư, phạm vi kinh doanh, vốn đầu tư và phương thức góp vốn, địa điểm đầu tư, thời hạn đầu tư, chế độ báo cáo, ... Nếu không có một đơn vị tư vấn và hỗ trợ về pháp lý chuyên nghiệp thì các nhà đầu tư có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc và tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường. Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết để giúp Khách hàng có thể đầu tư thành lập và đưa công ty vào phát triển ổn định đảm bảo tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí, đồng thời tận dụng tối đa các nguồn lực và đầu tư đúng ngay từ đầu.

PHÍ DỊCH VỤ khoảng 1500 <-> 6000 USD, được xác định theo nội dung và phạm vi đầu tư cụ thể, đặc biệt phụ thuộc vào các ngành nghề kinh doanh và địa điểm sẽ thực hiện đầu tư.

Ngoài ra, Luật Trí Minh có chính sách hỗ trợ đầu tư với rất nhiều dịch vụ hỗ trợ sau khi thành lập công ty, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho Khách hàng, là đối tác đồng hành và hỗ trợ để phát triển thịnh vượng cùng các nhà đầu tư và công ty được thành lập.

2 - Tư vấn pháp luật thường xuyên

 

3 - Tư vấn chính sách thuế, ưu đãi đầu tư

 

Luật Trí Minh hân hạnh là đối tác tư vấn pháp luật thường xuyên về mọi vấn đề pháp lý phát sinh và liên quan đến hoạt động của cá nhân, công ty thực hiện đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

 • Gói Basic: 5 triệu đồng (217 USD) cho 05 giờ tư vấn mỗi tháng
 • Gói Silver: 9 triệu (390 USD) cho 10 giờ tư vấn mỗi tháng
 • Gói Gold: 12,8 triệu đồng (550 USD) cho 16 giờ tư vấn mỗi tháng
 • Gói Diamond: 15 triệu đồng (650 USD) cho 25 giờ tư vấn mỗi tháng
 • Gói Pro: Số giờ tư vấn và Phí dịch vụ theo thỏa thuận với Khách hàng Vui lòng xem thông tin chi tiết tại link sau: https://sites.google.com/luattriminh.vn/tu-van-phap-luat-thuong- xuyen/home

 

 

Luật Trí Minh hân hạnh thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và giải pháp về:

 • Các chính sách thuế, quy định pháp luật về thuế và nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước Việt Nam
 • Các ưu đãi đầu tư và bảo hộ đầu tư đối với các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam

Việc nắm vững và có các giải pháp tốt nhất về thuế và ưu đãi đầu tư giúp các nhà đầu tư có được nhiều lợi thế và lợi ích khi đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo phạm vi và nội dung yêu cầu cụ thể của Khách hàng (khoảng 01 triệu đồng (44 USD) đến 5 triệu đồng (215 USD) cho mỗi lần tư vấn).

4 - Tư vấn Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú

cho người nước ngoài

 

5 - Tư vấn thành lập công ty con; góp vốn, mua

cổ phần, mua vốn góp, hợp tác kinh doanh

 

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết để giúp Khách hàng có được Visa, Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú tại Việt Nam.

 • Visa cho: đầu tư, lao động, làm việc, thăm viếng, đi cùng thân nhân
 • Giấy phép lao động cho: người lao động nước ngoài tại Việt Nam (nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật)
 • Thẻ tạm trú cho: nhà đầu tư nước ngoài, người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 • Xin miễn Giấy phép lao động cho: di chuyển nội bộ và các trường hợp đặc biệt khác

PHÍ DỊCH VỤ trọn gói để xin cấp Visa, Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú cho 01 người lao động nước ngoài tại Việt Nam khoảng 550 <-> 600 USD (chưa bao gồm lệ phí nhà nước khoảng 200

USD, phí khám sức khỏe khoảng 50 USD).

 

 

Luật Trí Minh hân hạnh tư vấn nhà đầu tư nước ngoài, các công ty tại Việt Nam thực hiện các hoạt động đầu tư vốn gồm:

 • Thành lập công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ; hoặc góp vốn để thành lập công ty mới cùng các nhà đầu tư khác
 • Góp vốn để trở thành thành viên hoặc cổ đông của công ty
 • Mua vốn góp để trở thành thành viên của công ty
 • Mua cổ phần để trở thành cổ đông của công ty
 • Ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với các Nhà đầu tư khác tại Việt Nam
 • Các hình thức khác

PHÍ DỊCH VỤ khoảng 1000 <-> 3500 USD, được xác định

theo nội dung và phạm vi đầu tư cụ thể, đặc biệt phụ thuộc vào các ngành nghề kinh doanh sẽ thực hiện đầu tư

 

 

6 - Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư; thay đổi đăng

ký doanh nghiệp

 

7 - Tư vấn xin cấp các loại Giấy phép con:

ngành nghề có điều kiện

 

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết để giúp Khách hàng:

 • Điều chỉnh dự án đầu tư (IRC): nhà đầu tư, tên dự án, mục tiêu dự án, địa điểm dự án, vốn đầu tư, thời hạn dự án, …
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (ERC): tên công ty, trụ sở, ngành nghề, thành viên / cổ đông, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, …

PHÍ DỊCH VỤ khoảng 100 <-> 2000 USD, được xác định theo nội dung và phạm vi điều chỉnh / thay đổi cụ thể.

 

 

Theo Luật Đầu tư, Việt Nam hiện có 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện cụ thể, công ty sẽ phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và phải xin cấp giấy chứng nhận / giấy phép (còn gọi là Giấy phép con) trước khi kinh doanh.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết để Khách hàng đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và có được Giấy phép con cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà mình mong muốn. PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và quy mô ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà Khách hàng yêu cầu.

8 - Tư vấn công bố chất lượng sản phẩm, hàng

hóa

 

9 - Tư vấn bán lẻ, cửa hàng bán lẻ của công ty

vốn nước ngoài

 

Pháp luật Việt Nam có quy định nhiều loại hàng hóa khi sản xuất hoặc nhập khẩu sẽ phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và được công bố chất lượng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường (đặc biệt là thực phẩm, mỹ phẩm). Theo đó, các Công ty sản xuất hoặc nhập khẩu sẽ cần lưu ý và chủ động chuẩn bị các điều kiện, tiêu chuẩn và công bố chất lượng ngay từ khi lập phương án kinh doanh.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết để Khách hàng đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và công bố chất lượng các hàng hóa sẽ đưa vào kinh doanh tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

 

 

Luật Thương mại và Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Việt Nam quy định hoạt động bán lẻ của Công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ cần đáp ứng các điều kiện về mở cửa thị trường, vốn, không nợ thuế và xin cấp phép kinh doanh như sau:

 • Đối với hoạt động bán lẻ: sẽ phải xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ
 • Đối với mỗi lần mở cửa hàng bán lẻ trực tiếp: sẽ phải xin cấp Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết để Khách hàng có thể thực hiện các hoạt động bán lẻ tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ khoảng 700 <-> 2000 USD, được xác định theo hình thức, nội dung và quy mô bán lẻ Khách hàng mong muốn.

10 - Tư vấn lao động, đăng ký nội quy lao động

(từ 10 lao động trở lên)

 

11 - Tư vấn hợp đồng các loại

 

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp về mọi vấn đề phát sinh và liên quan từ việc các nhà đầu tư, công ty sử dụng lao động tại Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề rất quan trọng sau:

 • Việc soạn thảo, ký kết và thực hiện thử việc, hợp đồng lao động
 • Thỏa thuận, thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách của công ty với người lao động
 • Giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp lao động
 • Tư vấn xây dựng và đăng ký nội quy lao động (phải thực hiện nếu sử dụng 10 người lao động trở lên)

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

 

 

Việc thành lập, tổ chức và hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư, công ty tại Việt Nam yêu cầu phải soạn thảo, đàm phán và ký kết rất nhiều loại hợp đồng khác nhau. Việc có luật sư tham vấn ngay từ khi lên ý tưởng ký kết hợp đồng sẽ giúp nhà đầu tư, các công ty tận dụng tối đa nguồn lực và kiểm soát mọi rủi ro, là tiền đề cho sự thành công của giao dịch, thương vụ.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp, soạn thảo và tham gia đàm phán, ký kết, hỗ trợ Khách hàng thực hiện hợp đồng đối với mọi loại hợp đồng, giao dịch tại Việt Nam cũng như với các đối tác nước ngoài.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu

tư vấn của Khách hàng.

 

 

12 - Thương mại điện tử, quảng cáo, khuyến mại

 

13 - Tư vấn bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế,

kiểu dáng công nghiệp

 

Thương mại điện tử là xu thế phát triển tất yếu và ngày càng mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc. Thêm vào đó, để xúc tiến hoạt động thương mại, các công ty cũng triển khai rất nhiều hoạt động quảng cáo và khuyến mại. Tuy nhiên, để triển khai các hoạt động thương mại điện tử, quảng cáo và khuyến mại, các công ty sẽ phải đáp ứng nhiều điều kiện, thực hiện các thủ tục pháp lý nhất định.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Khách hàng có thể triển khai các hoạt động thương mại điện tử, quảng cáo và khuyến mại hợp pháp tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

 

 

Bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu luôn được coi là một vấn đề rất quan trọng và mang ý nghĩa sống còn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Việc có luật sư tư vấn ngay tư đầu về xây dựng, đăng ký, chuyển giao và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu sẽ là cơ sở để các nhà đầu tư chắp cánh và bảo vệ thương hiệu của mình trước thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Khách hàng có thể đăng ký và bảo hộ bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

14 - Tư vấn xây dựng các quy chế nội bộ

 

15 - Tư vấn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,

chuyển đổi loại hình công ty

 

Một công ty muốn phát triển ổn định, nhanh chóng và bền vững luôn đòi hỏi có hệ thống các quy chế nội bộ rõ ràng, chuyên nghiệp, toàn diện và được bảo đảm thực hiện.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và soạn thảo hệ thống các quy chế nội bộ, trong đó rất quan trọng gồm:

 • Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị
 • Quy chế hoạt động của Ban giám đốc
 • Quy chế tài chính và hành chính nội bộ
 • Quy chế xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất
 • Quy chế bảo mật thông tin và chống mâu thuẫn lợi ích

PHÍ DỊCH VỤ khoảng 100 <-> 1000 USD, được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

 

 

Vì nhiều mục đích khác nhau mà nhà đầu tư có thể thực hiện tái cơ cấu lại công ty theo các hình thức như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình công ty. Hoạt động mua bán và sáp nhập công ty cũng đang là một lĩnh vực đầu tư ngày càng phát triển mạnh tại Việt Nam, khi mà các công ty đa quốc gia muốn thâm nhập vào thị trường Việt Nam theo cách nhanh nhất có thể.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Khách hàng có thể thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình công ty tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

16 - Tư vấn khiếu nại, tố cáo

 

17 - Tư vấn thu hồi nợ

 

Trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với “rừng luật” và rất nhiều các điều kiện khác nhau, có thể nhà đầu tư trong một tình huống nào đó chưa thực hiện đúng một số quy định nào đó dẫn đến bị Cơ quan nhà nước thanh tra và xử phạt. Tuy nhiên, khi phát hiện ra việc thanh tra và xử phạt không đúng pháp luật, nhà đầu tư, các công ty hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Khách hàng có thể khiếu nại hoặc tố cáo một cách hợp pháp để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu

tư vấn của Khách hàng.

 

 

Trong quá trình kinh doanh, có thể các công ty gặp phải đối tác không hợp tác hoặc chây ỳ không chịu thanh toán các khoản nợ, dẫn đến thiệt hại ngày càng lớn cho công ty. Lúc đó, công ty cần sớm thực hiện các bước, các thủ tục và nghiệp vụ cần thiết để thu hồi tối đa các khoản nợ đó, đặc biệt phải đảm bảo tính hợp pháp.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm cả khởi kiện tại tòa án, trung tâm trọng tài để bảo vệ lợi ích và thu hồi tối đa các khoản nợ cho Khách hàng.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

 

 

18 - Tư vấn giải quyết tranh chấp

 

19 - Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

 

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện Khách hàng để thực hiện giải quyết tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình đầu tư và kinh doanh của mình theo các hình thức khác nhau như:

 • Trung gian, thương lượng, hòa giải
 • Khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền
 • Khởi kiện tại trung tâm trọng tài có thẩm quyền
 • Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

 

 

Pháp luật Việt Nam cho phép các cá nhân, công ty Việt Nam được phép đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức gồm:

 • Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty con tại nước ngoài
 • Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại nước ngoài
 • Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh tại nước ngoài

Để được đầu tư ra nước ngoài, các cá nhân, công ty sẽ phải đăng ký đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Việt Nam, mở tài khoản vốn đầu tư và đăng ký chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam; ngoài ra sẽ phải thực hiện báo cáo định kỳ theo luật định.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Khách hàng có thể đầu tư ra nước ngoài.

PHÍ DỊCH VỤ khoảng 500 <-> 1500 USD, được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

20 - Tư vấn giải thể công ty, tư vấn phá sản

 

21 - Tư vấn người nước ngoài, công ty vốn

nước ngoài mua nhà

 

Giải thể là việc các nhà đầu tư chấm dứt hoạt động của công ty tại Việt Nam trong trường hợp công ty vẫn bảo đảm khả năng thanh toán hết các khoản nợ đến khi giải thể.

Phá sản là tình trạng công ty mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Luật Trí Minh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Khách hàng có thể thực hiện giải thể hoặc phá sản công ty tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

 

 

Ngày càng nhiều người nước ngoài (đặc biệt là từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,…) đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam kèm theo việc di trú tới Việt Nam, trong đó bao gồm việc mua nhà tại Việt Nam để cư trú lâu dài tại Việt Nam.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã cho phép người nước ngoài, công ty có vốn nước ngoài mua chung cư, biệt thự trong các dự án bất động sản từ các công ty bất động sản tại Việt Nam. Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Khách hàng có thể mua và sở hữu hợp pháp nhà tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

22 - Tư vấn người nước ngoài kết hôn tại Việt Nam

 

23 - Tư vấn khác theo yêu cầu

 

Ngày càng nhiều người nước ngoài đến đầu tư, học tập và làm việc tại Việt Nam, từ đó, họ bén duyên và kết hôn với người Việt Nam, song họ chưa biết được các điều kiện, thủ tục cần thiết để việc kết hôn được hợp pháp, nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Khách hàng có thể kết hôn hợp pháp tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu tư vấn của Khách hàng.

 

 

Ngoài các vấn đề và dịch vụ pháp lý nêu trên, Luật Trí Minh hân hạnh cung cấp tư vấn, giải pháp và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết về mọi vấn đề pháp lý có thể phát sinh hoặc liên quan từ việc các cá nhân, công ty nước ngoài đến cư trú, học lập, làm việc, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Việc có luật sư tham vấn và hỗ trợ ngay từ đầu sẽ giúp các cá nhân, công ty nước ngoài làm đúng ngay từ đầu, để từ đó tận dụng và phát huy tối đa mọi nguồn lực của mình, góp phần gặt hái nhiều thành công và ngày càng phát triển tại Việt Nam.

PHÍ DỊCH VỤ được xác định theo nội dung và phạm vi yêu cầu

tư vấn của Khách hàng.

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn

  • https://www.luattriminh.vn

GỌI LUẬT SƯ | YÊU CẦU BÁO PHÍ | ĐẶT LỊCH HẸN

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây