Biểu mẫu & Thủ tục

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mục lục

Doanh nghiệp sau khi nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh tại Cơ quan Công an có thẩm quyền, theo quy định với trường hợp cấp mới Giấy Chứng nhận, sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Công an có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có cấu trúc như sau:

 

………..(1)………
………..(2)………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/GCN

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Theo văn bản:…………..(3)……….Số: …… cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp:…………………. và kết quả thẩm định hồ sơ của cơ sở kinh doanh:  ……………………

Địa chỉ cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (ông, bà): .………… 

Quốc tịch:……………… Năm sinh: …………

Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………………

Số CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu): ………………….………… 

cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp: …………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

………………(2)………………

CHỨNG NHẬN

………………………………(4)………………………………

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

………………………………………………………………………………..……………………………….

 

 

………….., ngày …… tháng …… năm ……
………..(5)…………

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận

(3) Tên văn bản tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số      /2016/NĐ-CP

(4) Tên cơ sở kinh doanh

(5) Lãnh đạo đơn vị cấp Giấy chng nhận (ký tên, đóng dấu)

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây