Tag: huong-dan-khoi-kien-nguoi-dai-dien-phap-luat

Hướng dẫn khởi kiện người đại diên pháp luật

Hướng dẫn khởi kiện người đại diên pháp luật

25/03/2023

Khởi kiện người đại diên pháp luật vượt quá phạm vi đại diện. Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây