Tag: dich-vu-viec-lam

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

27/09/2021

Doanh nghiệp dịch vụ việc làm là doanh nghiệp có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề...

Những điều cần biết về hoạt động dịch vụ việc làm hiện nay

Những điều cần biết về hoạt động dịch vụ việc làm hiện nay

26/05/2019

Luật dịch vụ việc làm là hoạt động dịch vụ kết nối của một hay nhiều tổ chức có chức năng cung...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây