Tin tức pháp luật

Những điều cần biết về hoạt động dịch vụ việc làm hiện nay

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

Dịch vụ việc làm là hoạt động dịch vụ kết nối của một hay nhiều tổ chức có chức năng cung cấp, giới thiệu việc làm nhằm tạo ra một sản phẩm dịch vụ là việc làm, theo đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện các hoạt động tuyển chọn, đào tạo lao động theo nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của khách hàng là người sử dụng lao động (người sử dụng dịch vụ). Kết quả của sản phẩm dịch vụ việc làm là người lao động tìm được chổ làm phù hợp, người sử dụng lao động tìm được người thích hợp phụ trách công việc mà mình đang cần. Trong đó các quyền và nghĩa vụ cho các bên tham gia thể hiện qua hợp đồng dịch vụ tuân thủ những quy định pháp luật cho phép.

Theo quy định tại điều 14 bộ luật lao động năm 2012, tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản, tổ chức dịch vụ việc làm là đơn vị trung gian, có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động. Vậy để thực hiện hoạt động này thì doanh nghiệp cần có điều kiện gì ?

Những điều cần biết về hoạt động dịch vụ việc làm hiện nay

Ảnh minh họa vieclam.vn

Trước tiên, cần khẳng định hoạt động dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp chỉ được phép thực hiện hoạt động này khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây gọi tắt là giấy phép) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm).

Điều kiện để được cấp giấy phép được pháp luật quy định như sau:

Điều 7. Điều kiện cấp giấy phép dịch vụ việc làm

1. Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

3. Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Thứ nhất, liên quan đến điều kiện về trụ sở thì địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Thứ hai, Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

Thứ ba, Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng). Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật và ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp và chỉ được rút sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

  • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;
  • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.
  • Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Ngoài ra, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại. Trước 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.Đối với trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm mới theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này trong thời hạn 15 ngày, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.

Như vậy, có thể nói, hoạt động dịch vụ việc làm là hoạt động khá đặc thù và để có thể cung cấp dịch vụ này thì doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện khá khắt khe, nhất là điều kiện về khoản tiền ký quỹ. Chính vì điều kiện cấp phép khó khăn như vậy nên số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không quá nhiều, sức cạnh tranh không lớn nên đây cũng có thể coi là một ngành nghề tiềm năng trong khi thị trường lao động đang sôi nổi như hiện nay.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Những điều cần biết về hoạt động dịch vụ việc làm hiện nay", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây