Tag: cong-bo

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả

22/05/2024

Trong thế giới số hóa ngày nay, sự sáng tạo và đổi mới là động lực chính để thúc đẩy sự phát...

Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A, B

Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A, B

11/10/2023

Trong lĩnh vực y tế, việc công bố và quản lý trang thiết bị y tế là rất quan trọng để đảm bảo...

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

04/11/2022

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế có khó không? Công bố đủ điều kiện mua bán...

Công bố hợp quy sản phẩm thực phẩm

Công bố hợp quy sản phẩm thực phẩm

23/09/2021

Các doanh nghiệp muốn thực hiện việc công bố hợp quy sản phẩm thực phẩm cần những điều kiện gì?...

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

23/09/2021

các doanh nghiệp muốn thực hiện việc công bố mỹ phẩm cần những điều kiện gì? Trình tự thủ tục ra...

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BỘ ĐỒ PHÒNG DỊCH

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BỘ ĐỒ PHÒNG DỊCH

15/09/2021

Với mong muốn hỗ trợ, đồng hành, chiến thắng đại dịch covid 19 cùng các doanh nghiệp. Luật Trí...

CÁC TRƯỜNG HỢP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM, ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÁC TRƯỜNG HỢP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM, ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

15/09/2021

Bất kỳ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường phải...

Tư Vấn công bố nước rửa tay trong nước thời Covid - 19

Tư Vấn công bố nước rửa tay trong nước thời Covid - 19

24/03/2020

Tư Vấn công bố nước rửa tay trong nước thời Covid - 19. Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm...

Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

21/02/2020

Thủ tục công bố điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cần những gì. Trang thiết bị y tế là các...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây