Nguyễn Thị Thảo

Ms. Nguyễn Thị Thảo

Phone: 024 3766 9599 (Ext 399)

Fax: 024 3766 9636

Email: nguyenthao@luattriminh.vn

Lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp; tư vấn đăng ký/xin cấp phép các giấy phép con; tư vấn pháp luật kinh doanh thương mại.

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Bà Nguyễn Thị Thảo làm việc tại Công ty Luật Trí Minh từ năm 2016, hoạt động tư vấn trong lĩnh vực

doanh nghiệp, giấy phép con của doanh nghiệp, các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương

mại, sở hữu trí tuệ, hợp đồng.

HỌC TẬP/ NGHIÊN CỨU

- Cử nhân Luật kinh tế – Trường Đại Học Thương mại;

- Tham gia khóa đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại Học viện Tư pháp.

MỘT SỐ VỤ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:

Lĩnh vực doanh nghiệp:

- Thành lập và tư vấn các vấn pháp lý cho các công ty khởi nghiệp như: Technology World Distribution., JSC; OMG Radio., JSC; NAL Group; Phonix VN., JSC; QVSL Co., LTD; Lussom Co.,LTD; Viethome Co.,LTD; …

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi thông tin, tăng vốn, giảm vốn, tách doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình …) cho các công ty: Truong Sinh Technology Development.,JSC; Trungson Elec., JSC; Bao Chau S&T., JSC; 2Ups business A&D .,JSC; Techno Corp., JSC; …

Lĩnh vực giấy phép con:

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Đăng ký khuyến mại, thông báo khuyến mại;

- Đăng ký nhãn hiệu;

- Công bố mỹ phẩm, thực phẩm;

- Giấy phép mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp, sàn giao dịch thương mại điện tử…

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây