Mr Lê Công Luận

MR.LÊ CÔNG LUẬN

Thông tin liên hệ:

  • Email:leluan@luattriminh.vn
  • SĐT: 0283.933.3323 Exit (119)

2. Quá trình gia nhập Luật Trí Minh

Gia nhập Luật Trí Minh ( Chi nhánh TPHCM) Từ tháng 06/2018

3. Bằng cấp

Từ năm 2014-2018: Trường Đại học Kinh tế - Luật

4.Lĩnh vực hoạt động:

Hoạt động trong các lĩnh vực chính: Doanh nghiệp, đầu tư và lao động

Xem thêm: Danh sách các luật sư khác tại Luật Trí Minh

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây