Biểu mẫu & Thủ tục

Một số mẫu văn bản Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

 

Mẫu 1

……….(1)………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/………..

……………, ngày … tháng … năm 2…….

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ/ TIN HỌC

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Kính gửi: …………….. …………………..

Tên tôi là: ………………(2)………………..

Sinh ngày: ………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………..……………………………..

Ngày cấp:……………………                    Nơi cấp: ……………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) quy định điều kiện để được thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Tôi đại diện Công ty …………………………… Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ………………… cho phép Trung tâm ………………………….. hoạt động giáo dục với những nội dung sau:

 • Tên trung tâm: ……………………………………………………………….
 • Giám đốc trung tâm: …………………………………………………………………
 • Nội dung hoạt động……………………………………………………………………………
 • Trụ sở: ………………………………………………………………………………………
 • Điện thoại: ………………………………………………………………………..                 
 • Địa điểm đào tạo: …………………………………………………………………………

Công ty ………………………………… xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ xin cấp phép hoạt động và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước

 

…………….(1)……………

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

……………..(2)………………

Ghi chú:

 1. Tên đơn vị lập tờ trình xin cấp phép hoạt động…(doanh nghiệp, tổ chức);
 2. Thủ trưởng đơn vị lập tờ trình (Giám đốc, đại diện lãnh đạo…)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

                                ........., ngày.....tháng.....năm ......

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ..........(xã, phường, thị trấn)

- Họ tên (người đứng đầu tổ chức): ………………………………………………………           

- Tên doanh nghiệp: .....................................................................

MSDN: …………………….. do (tên cơ quan cấp)....., cấp ngày .... tháng....năm.............

- Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………..

- Số điện thoại : ……………………….                                     Email:......................................

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/08/2018;

            Công ty ......................... đã làm hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ……………… cấp giấy chứng nhận hoạt động cho Trung tâm ................................................. tại địa chỉ:.........................................................................

Nay, chúng tôi xin báo cáo với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường (xã,thị trấn) khi Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo ………………….. cấp phép hoạt động, Trung tâm ............................................................... xin cam kết chấp hành nghiêm túc những quy định về an ninh trật tự, về môi trường và các quy định khác của địa phương trong quá trình hoạt động, 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Ý KIẾN CỦA UBND

PHƯỜNG ............(Xã, thị trấn)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

 (Ký , đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

................................................

 

 

 

…………………………….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

Số: __/………….

…………, ngày___/___/ 2…..

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BAN LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

 

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

 

Minh chứng về năng lực chuyên môn

Cơ quan đang công tác

 

Công việc đảm nhận tại trung tâm

 

Điện thoại, Email

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này có …. người                

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

TỔ CHỨC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây