Biểu mẫu & Thủ tục

Biểu mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Mục lục

TÊN DOANH NGHIỆP
Điện thoại:                 Fax:
Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ....

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ
(Áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Chi nhánh NHNN cấp)

Báo cáo quý/năm ……………..

1. Tình hình mua vàng nguyên liệu trong kỳ báo cáo

STT

Giao dịch

Tổng khối lượng vàng giao dịch (lượng)

Tổng giá trị giao dịch (VND)

Số lượt giao dịch

1.

Giao dịch có giá trị từ 05 (năm) lượng vàng trở lên

 

 

 

2.

Giao dịch có giá trị dưới 05 (năm) lượng vàng

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

2. Tình hình sn xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong kỳ báo cáo

Loại vàng
(phân loại theo kara vàng)

Khối lượng sản xuất
(kilôgam)

Trị giá
(triệu đồng)

kế từ đu kỳ
(kilôgam)

Thay đổi so kỳ trước
(%)

Dự kiến kỳ tiếp theo
(kilôgam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

….

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên, điện thoại liên hệ)

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn

  • https://www.luattriminh.vn

GỌI LUẬT SƯ | YÊU CẦU BÁO PHÍ | ĐẶT LỊCH HẸN

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây