Tag: dang-ky-kinh-doanh-o-dau

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

26/12/2016

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng Việt Nam. Trong quá trình...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây