Tin tức pháp luật

Những lưu ý khi chọn tên miền cho website doanh nghiệp

Một số lưu ý khi lựa chọn tên miền đăng ký website doanh nghiệp

Để thiết lập một website, doanh nghiệp cần phải lựa chọn và mua cho mình một tên miền để định danh website của mình.

Tên miền được cấu trúc từ các nhãn ngăn cách với nhau bằng dấu ".". Tên miền được đọc theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ:  dpi.hochiminhcity.gov.vn là tên miền của website Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

luu-y-khi-dang-ky-ten-mien

Trong đó:

- ".vn" là tên miền cấp cao nhất;

- ".gov" là tên miền cấp hai;

- ".hochiminhcity" là tên miền cấp ba;

- "dpi" là tên miền cấp bốn.

Tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng tên miền Việt Nam hoặc tên miền quốc tế.

 

Tên miền quốc gia Việt Nam

Tên miền quốc tế

Khái niệm

Là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam.

Hoặc nói cách khác, tên miền Việt Nam là tên miền có phần định danh (phần đuôi) ở sau cùng là “.vn” hoặc các tên miền khác liên quan đến quyền lợi quốc gia Việt Nam.

Ví dụ: thuvienphapluat.vn, tuoitre.vn…

Là tên miền các cấp dưới tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) và tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD), ngoài tên miền quốc gia Việt Nam.

Hoặc nói cách khác, tên miền quốc tế là tên miền dùng chung cho các quốc gia.

Ví dụ: yahoo.com, google.com …

Tổ chức cấp phát tên miền

Tổ chức quản lý tài nguyên Internet quốc gia tại Việt Nam: Trung tâm Internet VN - VNNIC 

Tổ chức Cơ quan Internet quản lý số liệu và tên miền được chuyển nhượng (Internet Cprporation for Assigned Names and Numbers - ICANN)

Cấu trúc tên miền

- Tên miền quốc gia cấp cao nhất: .vn;

- Tên miền cấp 2 được viết ngay bên trái tên miền cấp cao nhất gồm tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính và tên miền cấp 2 dùng riêng.

- Tên miền cấp 3 được viết ngay bên trái tên miền cấp 2 gồm tên miền cấp 3 dùng chung phân theo địa giới hành chính và tên miền cấp 3 dùng riêng.

Ví dụ:

hochiminhcity.gov.vn

Trong đó:

“.vn” là tên miền cấp cao nhất; “.gov”là tên miền cấp 2 dùng chung; “hochiminhcity” là tên miền cấp 3 phân theo địa giới hành chính.

Tên miền quốc tế được phân thành nhiều cấp khác nhau, trong đó cấp cao nhất là dãy ký tự cuối cùng trong cấu trúc tên miền, các dãy ký tự liền trước dãy ký tự đó có số cấp liền kề tăng dần từ cấp 2 theo thứ tự từ phải sang trái.

Ví dụ:

en.support.wordpress.com

Trong đó: “.com” là tên miền cấp cao nhất; “.wordpress” là tên miền cấp 2; “.support” là tên miền cấp 3;”.en” là tên miền cấp 4

 

 

Khi lựa chọn và đăng ký tên miền, doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề sau:

Thứ nhất, tên miền quốc gia được đăng ký theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử "đăng ký trước sử dụng trước", trừ các tên miền sau:

- Tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ vì liên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm:

Tên miền là  tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;  tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước và các tên miền khác được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ hai, doanh nghiệp được tự lựa chọn tên miền nhưng tên miền đó phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tên miền quốc gia Việt Nam phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

- Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;

- Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường;

- Được chứa dấu gạch nối “-” nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;

- Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);

- Đối với tên miền dưới “.name.vn” phải đảm bảo tên miền là tên hoặc đi kèm tên là họ, tên đệm, nơi sinh, năm sinh của cá nhân (tổng thể mang ý nghĩa tên riêng của cá nhân)

Xem thêm: Các loại giấy phép website doanh nghiệp có thể cần phải đăng ký

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây