MR ĐẶNG VĂN TUYẾN

 

Luật sư Đặng Văn Tuyển là cộng sự của Luật Trí Minh làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Luật sư Đặng Văn Tuyển đã có trên 4 năm hoạt động pháp lý. Lĩnh vực chuyên môn mà ông Tuyển tập trung tư vấn bao gồm doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, lao động và Sơ hữu trí tuệ.

Học Vấn

Ông Tuyển tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh  

Các Dự án và Khách hàng

Luật Sư Tuyển từng tư vấn và thực hiện nhiều vụ việc, và khách hàng như

  • Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về việc đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. 
  • Tư vấn cho nhà đầu tư trong nước đầu tư ra nước ngoài.
  • Tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gồm nhãn hiệu và quyền tác giả.
  • Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ.

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây