Tin tức pháp luật

Không thanh toán tiền khám bệnh khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên

Theo đó, trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khám chữa bệnh:

- Nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên: Thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không thanh toán tiền khám bệnh.

- Nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ: Được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú.

Ngoài ra, Công văn 7117/BYT-KH-TC còn hướng dẫn một số nội dung khác, như là:

- Việc thanh toán ngày giường bệnh điều trị nội trú.

- Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc bệnh viện/trung tâm y tế huyện.

- Tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã.

- Phòng khám đa khoa trực thuộc bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương: áp dụng giá dịch vụ y tế theo hạng bệnh viện đó…

Xem toàn bộ Công văn 7117/BYT-KH-TC

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây