Thực trạng hoạt động M&A và những thương vụ M&A tiêu biểu ở Việt Nam

Thực trạng hoạt động M&A và những thương vụ M&A tiêu biểu ở Việt Nam

Thực trạng hoạt động M&A và những thương vụ M&A tiêu biểu ở Việt Nam. Đây là giai đoạn sơ khai của mua bán sáp nhập (M&A) tại Việt Nam khi khung pháp lý cho hoạt động này chưa có. Dữ liệu lịch sử...

Detail
M&A là gì? lợi ích của m&a và các hình thức m&a phổ biến

M&A là gì? lợi ích của m&a và các hình thức m&a phổ biến

M&A là gì? lợi ích của m&a và các hình thức m&a phổ biến. M&A là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp...

Detail
Những vấn đề cần lưu ý sau khi kết thúc giao dịch mua, bán doanh nghiệp

Những vấn đề cần lưu ý sau khi kết thúc giao dịch mua, bán doanh nghiệp

Những vấn đề cần lưu ý sau khi kết thúc giao dịch mua, bán doanh nghiệp. Đối với một thương vụ M&A, việc “hoàn tất” giao dịch mua bán không đồng nghĩa với việc “kết thúc”....

Detail
Các vấn đề cần xác minh khi mua bán doanh nghiệp

Các vấn đề cần xác minh khi mua bán doanh nghiệp

Các vấn đề cần xác minh khi mua bán doanh nghiệp. Có nhiều cách thức, các bước công việc để thực hiện việc mua bán Doanh nghiệp (M&A), trong đó có một vấn đề quan trọng không thể thiếu...

Detail
Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp

Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp

Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp. Đối với việc mua bán doanh nghiệp, giai đoạn xem xét và đánh giá doanh nghiệp mục tiêu là một giai đoạn quan trọng với người mua, quyết...

Detail