Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp

Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp

Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp. Đối với việc mua bán doanh nghiệp, giai đoạn xem xét và đánh giá doanh nghiệp mục tiêu là một giai đoạn quan trọng với người mua, quyết...

Detail
Những điều cần lưu ý khi mua lại doanh nghiệp khác

Những điều cần lưu ý khi mua lại doanh nghiệp khác

Việc mua lại tài sản hay doanh nghiệp khác giúp cho nhà đầu tư hay các doanh nghiệp khác (sau đây gọi là bên mua) rút ngắn được nhiều thời gian, công sức, kinh nghiệm cũng như tận dụng được vị thế...

Detail
Điều kiện doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ kế toán

Điều kiện doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ kế toán

Điều kiện doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ kế toán. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau...

Detail
Thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại

Thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại

Thủ tục thành lập văn phòng thừa phất lại. Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định 08/2020 và pháp luật có...

Detail
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Detail