Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải

Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải

Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải là gì? Căn cứ bảng Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu tại Phụ lục I Nghị định 187/2013/NĐ-CP và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm thể hình và Fitness năm 2020

Điều kiện thành lập trung tâm thể hình và Fitness năm 2020

Căn cứ theo Luật thể dục thể thao và nghị định 36/2019/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm bóng đá thiếu nhi hoặc hoạt động bóng đá cần đáp ứng các điêu kiện sau...

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề năm 2020

Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề năm 2020

Căn cứ theo - Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và nghị định 143/2016/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm dạy nghề cần những điều kiện như sau:

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm khiêu vũ thể thao

Điều kiện thành lập trung tâm khiêu vũ thể thao

Căn cứ theo Luật thể dục thể thao và nghị định 36/2019/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm bóng đá thiếu nhi hoặc hoạt động bóng đá cần đáp ứng các điêu kiện sau...

Detail
Thủ tục thành lập trung tâm bóng rổ cho thiếu nhi  năm 2020

Thủ tục thành lập trung tâm bóng rổ cho thiếu nhi năm 2020

Ngày nay mức sống người dân tăng cao, nhu cầu tập thể dục thể thao đặc biệt là môn bóng rổ đã giúp các nhà đầu từ kiếm lợi nhuận từ dịch vụ thể thao bóng rổ, vậy muốn thành lập trung tâm bóng rổ...

Detail