Tổng hợp một số điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng cập nhật năm 2019

Tổng hợp một số điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng cập nhật năm 2019

Khi soạn thảo hợp đồng, bạn cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến luật soạn thảo hợp dồng được Pháp luật quy định để không mắc phải những sai lầm không đáng có

Detail
Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là một tổ chứcc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mang tính xã hội, doanh nghiệp xã hội có tính chất xã hội

Detail
Tại sao doanh nghiệp đa cấp cần phải ký quỹ và chỉ được rút tiền ký quỹ

Tại sao doanh nghiệp đa cấp cần phải ký quỹ và chỉ được rút tiền ký quỹ

Ký quỹ việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Detail
KHI NÀO CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG ?

KHI NÀO CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG ?

Detail
Hướng dẫn cách đăng ký doanh nghiệp trực tuyến 2020

Hướng dẫn cách đăng ký doanh nghiệp trực tuyến 2020

Thời điểm đầu năm 2019, số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng cao theo thời gian khiến nhu cầu đặt ra là giảm thời gian đăng ký doanh nghiệp bằng cách đăng ký doanh nghiệp trực tuyến qua mạng là...

Detail