Thành lập công ty bất động sản cần gì?

Thành lập công ty bất động sản cần gì?

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau:

Detail
Tư vấn đăng ký thành lập  doanh nghiệp năm 2022

Tư vấn đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2022

Dịch vụ tư vấn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đăng ký thành lập doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc đối với các doanh nghiệp khi tham gia thị trường với ý nghĩa “khai sinh doanh nghiệp”.

Detail
Tư vấn tái cấu trúc hoạt động công ty vốn nước ngoài

Tư vấn tái cấu trúc hoạt động công ty vốn nước ngoài

Tư vấn tái cấu trúc hoạt động công ty vốn nước ngoài. Vì lý do thay đổi chiến lượng đầu tư – kinh doanh, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng (như dịch bệnh Covid-19...

Detail
Hướng dẫn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư  vốn nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư vốn nước ngoài

Tư vấn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư giải thể công ty vốn nước ngoài. Vì lý do không còn nhu cầu đầu tư, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng (như dịch bệnh Covid-19...

Detail
Hướng dẫn đăng ký thành lâp công ty liên doanh tại Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký thành lâp công ty liên doanh tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục đăng ký thành lâp công ty liên doanh tại Việt Nam... Với chính sách mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư vốn nước ngoài, các Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho phép các...

Detail