Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài... Về dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn nước ngoài, Luật Trí Minh sẽ cung cấp tư vấn, hướng dẫn và đại diện người nước ngoài, công ty...

Detail
Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho người nước ngoài

Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho người nước ngoài

Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho người nước ngoài. Với môi trường sống ngày càng được nâng cao, dịch vụ công thuận tiện, môi trường đầu tư năng động và chi phí sinh hoạt hợp lý, Việt Nam đã và đang...

Detail
Hướng dẫn khởi kiện người đại diên pháp luật năm 2020

Hướng dẫn khởi kiện người đại diên pháp luật năm 2020

Khởi kiện người đại diên pháp luật vượt quá phạm vi đại diện. Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động bởi những quy định mở theo...

Detail
Có nên mua lại doanh nghiệp không?

Có nên mua lại doanh nghiệp không?

Có nên mua lại doanh nghiệp không?. Mua doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi thế, tạo bước đà phát triển lớn hơn cho nhà đầu tư so với việc thành lập mới doanh nghiệp từ đầu.

Detail
Những rủi ro pháp lý trong hoạt động m&a xuyên quốc gia

Những rủi ro pháp lý trong hoạt động m&a xuyên quốc gia

Những rủi ro pháp lý trong hoạt động m&a xuyên quốc gia. Ngày nay, khi quá trình hội nhập kinh tế ngày càng phát triển sâu rộng, các hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) diễn ra ngày càng phổ biến.

Detail