Tổng hợp một số điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng cập nhật năm 2019

Tổng hợp một số điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng cập nhật năm 2019

Khi soạn thảo hợp đồng, bạn cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến luật soạn thảo hợp dồng được Pháp luật quy định để không mắc phải những...

Detail
Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là một tổ chứcc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mang tính xã hội, doanh nghiệp xã hội có tính chất xã hội

Detail
Tại sao doanh nghiệp đa cấp cần phải ký quỹ và chỉ được rút tiền ký quỹ

Tại sao doanh nghiệp đa cấp cần phải ký quỹ và chỉ được rút tiền ký quỹ

Ký quỹ việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín...

Detail
KHI NÀO CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG ?

KHI NÀO CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG ?

Detail
Đăng ký thuế doanh nghiệp trực tuyến qua mạng

Đăng ký thuế doanh nghiệp trực tuyến qua mạng

Để đăng ký thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên, sử dụng kế toán sử dụng nền tảng web để quản lý dễ dàng. Căn cứ pháp lý thực hiện quyết...

Detail