Quy định pháp luật  năm 2022 về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

Quy định pháp luật năm 2022 về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

Ngày 25.11.2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về thị thực (VISA), thẻ tạm trú của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt...

Detail
Hướng dẫn thành lập công ty xuất nhập khẩu Nhật Bản tại Việt Nam

Hướng dẫn thành lập công ty xuất nhập khẩu Nhật Bản tại Việt Nam

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty Nhật Bản được quyền đầu tư thành lập công ty vốn Nhật Bản kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam. Nhà đầu tư Nhật Bản có thể lựa...

Detail
Chi tiết các bước  thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Chi tiết các bước thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Nhà đầu tư Nhật Bản là cá nhân, công ty Nhật Bản được quyền đầu tư theo hình thức thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư. Nhà đầu tư Nhật Bản có thể lựa chọn...

Detail
Điều kiện kinh doanh dịch vụ  tư vấn du học vốn Nhật Bản năm 2022

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vốn Nhật Bản năm 2022

Để được đầu tư kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, Nhà đầu tư là cá nhân, công ty Nhật Bản sau khi đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam, phải thực hiện...

Detail
Tình hình đầu tư vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Tình hình đầu tư vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Từ trước đến nay, Nhật Bản luôn là một trong số các quốc gia dẫn đầu có hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Quan hệ hai nước ngày càng bền chặt và nhiều chính sách được mở cửa nên hoạt động...

Detail