Quy định về hoạt động của công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về hoạt động của công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về hoạt động của công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, phải tuân theo những Quy định sau 1. Tuân thủ quy định của pháp luật về...

Detail
Đối tượng phải  xin cấp giấy chứng nhận đầu tư  năm 2020

Đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2020

Các trường hợp phải thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành Theo quy định tại Điều 36 Luật đầu tư 2014 về các trường hợp thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Detail
Hướng dẫn thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư năm 2020

Hướng dẫn thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư năm 2020

Để làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp Qúy khách cần nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

Detail
Điều kiện xin giấy phép lao động của người nước ngoài năm 2020

Điều kiện xin giấy phép lao động của người nước ngoài năm 2020

Người nước ngoài muốn xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam phải có những điều kiện gi? Trong bài viết này Luật Trí Minh cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề này. Quý khách có nhu cầu tư vấn xin...

Detail
Quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân

Quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân được quy định như thế nào? Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân được quy định tại Điều 5 Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra...

Detail