Điều kiện kinh doanh vận tải đa phức thức quốc tế

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phức thức quốc tế

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phức thức quốc tế. “Vận tải đa phương thức” là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.

Detail
Hướng dẫn thành lập công ty lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài

Hướng dẫn thành lập công ty lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài

Ngoài các điều kiện chung đối với nhà đầu tư muốn Thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật đầu tư, điều kiện chính mà nhà đầu tư...

Detail
Quy định pháp luật  năm 2020 về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

Quy định pháp luật năm 2020 về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

Ngày 25.11.2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về thị thực (VISA), thẻ tạm trú của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt...

Detail
Hướng dẫn thành lập công ty xuất nhập khẩu Nhật Bản tại Việt Nam

Hướng dẫn thành lập công ty xuất nhập khẩu Nhật Bản tại Việt Nam

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty Nhật Bản được quyền đầu tư thành lập công ty vốn Nhật Bản kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam. Nhà đầu tư Nhật Bản có thể lựa...

Detail
Chi tiết các bước  thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Chi tiết các bước thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Nhà đầu tư Nhật Bản là cá nhân, công ty Nhật Bản được quyền đầu tư theo hình thức thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư. Nhà đầu tư Nhật Bản có thể lựa chọn...

Detail