Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam. Không phải mọi trường hợp cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ đều được miễn đăng ký kinh doanh. Và pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này thì không phải ai...

Detail
Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vì lý do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng (như dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thay đổi pháp luật, suy thoái kinh tế, .

Detail
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư năm 2022 cần những thủ tục gì?

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư năm 2022 cần những thủ tục gì?

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án đầu tư vốn nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được các cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền cấp đối với các trường...

Detail
Tư vấn pháp luật thuế và ưu đãi  đầu tư vốn nước ngoài

Tư vấn pháp luật thuế và ưu đãi đầu tư vốn nước ngoài

Với chính sách mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư vốn nước ngoài, các Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện

Detail
Công ty nước ngoài thuê nhà xưởng thành lập công ty tại Việt Nam

Công ty nước ngoài thuê nhà xưởng thành lập công ty tại Việt Nam

Công ty nước ngoài thuê nhà xưởng thành lập công ty tại Việt Nam. Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho phép các nhà đầu tư là người nước ngoài

Detail