Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vì lý do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng (như dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thay đổi pháp luật, suy thoái kinh tế, .

Detail
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư năm 2021 cần những thủ tục gì?

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư năm 2021 cần những thủ tục gì?

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án đầu tư vốn nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được các cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền cấp đối với các trường...

Detail
Tư vấn pháp luật thuế và ưu đãi  đầu tư vốn nước ngoài

Tư vấn pháp luật thuế và ưu đãi đầu tư vốn nước ngoài

Với chính sách mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư vốn nước ngoài, các Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện

Detail
Công ty nước ngoài thuê nhà xưởng thành lập công ty tại Việt Nam

Công ty nước ngoài thuê nhà xưởng thành lập công ty tại Việt Nam

Công ty nước ngoài thuê nhà xưởng thành lập công ty tại Việt Nam. Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho phép các nhà đầu tư là người nước ngoài

Detail
Hướng dẫn thủ tục  mở nhà xưởng tại Việt Nam 2020

Hướng dẫn thủ tục mở nhà xưởng tại Việt Nam 2020

Tư vấn mở nhà xưởng tại Việt Nam của công ty nước ngoài . Với chính sách mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư vốn nước ngoài, các Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho phép các nhà đầu...

Detail