HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Detail
Một số lưu ý về chuyển nhượng góp vốn cổ phần, chứng khoán

Một số lưu ý về chuyển nhượng góp vốn cổ phần, chứng khoán

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng góp vốn cổ phần, chứng khoán không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường...

Detail
Quy định mới về ưu đãi đầu tư sản xuất công nghệ cao

Quy định mới về ưu đãi đầu tư sản xuất công nghệ cao

Căn cứ theo quy định tại Quyết định sô 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung danh mụcQuy định mới về ưu đãi đầu tư sản xuất công nghệ cao và danh mục sản phẩm công nghệ cao

Detail
Quy định pháp luật mới nhất kinh doanh vận tải đa phương thức 2022

Quy định pháp luật mới nhất kinh doanh vận tải đa phương thức 2022

Hiện nay, nhiều Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam chỉ được phép kinh doanh vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế...

Detail
Hướng dẫn các thủ tục thành lập chi nhánh công ty hiện nay

Hướng dẫn các thủ tục thành lập chi nhánh công ty hiện nay

Đại hội đồng cổ đông trong công ty là cơ quan quyết định cao nhất, và Họp hội đồng quản trị là việc luôn thường trực trong công ty

Detail