Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Với chính sách mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư vốn nước ngoài, các Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho...

Detail
Thủ tục hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam theo dự án đầu tư đã được cấp...

Detail
Điều kiện kinh doanh vận tải đa phức thức quốc tế

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phức thức quốc tế

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phức thức quốc tế. “Vận tải đa phương thức” là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.

Detail
Hướng dẫn thành lập công ty lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài

Hướng dẫn thành lập công ty lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài

Ngoài các điều kiện chung đối với nhà đầu tư muốn Thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật đầu tư, điều kiện chính mà nhà đầu tư...

Detail
Quy định pháp luật  năm 2021 về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

Quy định pháp luật năm 2021 về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

Ngày 25.11.2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về thị thực (VISA), thẻ tạm trú của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt...

Detail