Điều kiện kinh doanh dịch vụ  tư vấn du học vốn Nhật Bản năm 2021

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vốn Nhật Bản năm 2021

Để được đầu tư kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, Nhà đầu tư là cá nhân, công ty Nhật Bản sau khi đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam, phải thực hiện...

Detail
Tình hình đầu tư vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Tình hình đầu tư vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Từ trước đến nay, Nhật Bản luôn là một trong số các quốc gia dẫn đầu có hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Quan hệ hai nước ngày càng bền chặt và nhiều chính sách được mở cửa nên hoạt động...

Detail
 HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Detail
Một số lưu ý về chuyển nhượng góp vốn cổ phần, chứng khoán

Một số lưu ý về chuyển nhượng góp vốn cổ phần, chứng khoán

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng góp vốn cổ phần, chứng khoán không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường...

Detail
Quy định mới về ưu đãi đầu tư sản xuất công nghệ cao

Quy định mới về ưu đãi đầu tư sản xuất công nghệ cao

Căn cứ theo quy định tại Quyết định sô 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung danh mụcQuy định mới về ưu đãi đầu tư sản xuất công nghệ cao và danh mục sản phẩm công nghệ cao

Detail