Thời hạn có hiệu lực của giấy phép lao động năm 2021

Thời hạn có hiệu lực của giấy phép lao động năm 2021

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp...

Detail
Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép lao động năm 2021

Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép lao động năm 2021

Trong bài viết này, Luật Trí Minh cung cấp những tin tức hữu ích về việc xin cấp giấy phép lao động 2021, cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Detail
Tư vấn luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021

Tư vấn luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021

tư vấn luật đầu tư tại việt nam, tư vấn dự án đầu tư tại việt nam, tư vấn thành lập công ty tại việt nam, tư vấn luật đầu tư nước ngoài tại việt nam

Detail
Hướng dẫn thành lập công ty vốn FDI năm 2021  tại Việt Nam

Hướng dẫn thành lập công ty vốn FDI năm 2021 tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty vốn FDI tại Việt Nam Thành lập công ty FDI là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Đối với các công ty hoạt động...

Detail
Hướng dẫn cách thành lập công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam

Hướng dẫn cách thành lập công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam

Nhà đầu tư Hồng Kông được quyền đầu tư theo hình thức thành lập công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư . Nhà đầu tư Hồng Kông có thể lựa chọn thành lập công ty 100% vốn...

Detail