Thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài

Thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài

Ngoài các điều kiện chung đối với nhà đầu tư muốn Thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế vốn 100% nước ngoài theo quy định của...

Detail
Quy định pháp luật về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

Quy định pháp luật về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

Ngày 25.11.2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về thị thực (VISA), thẻ tạm trú của Luật Nhập...

Detail
Thành lập công ty xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn bán lẻ vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Thành lập công ty xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn bán lẻ vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty Nhật Bản được quyền đầu tư thành lập công ty vốn Nhật Bản kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối...

Detail
Đầu tư thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Đầu tư thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam

Nhà đầu tư Nhật Bản là cá nhân, công ty Nhật Bản được quyền đầu tư theo hình thức thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam theo quy...

Detail
Điều kiện đầu tư dịch vụ tư vấn du học vốn Nhật Bản

Điều kiện đầu tư dịch vụ tư vấn du học vốn Nhật Bản

Để được đầu tư kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, Nhà đầu tư là cá nhân, công ty Nhật Bản sau khi đăng ký đầu tư và đăng ký...

Detail