Biểu mẫu & Thủ tục

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Mục lục

TÊN NGÂN HÀNG

 

 
   

Số:............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

..........., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

 

Căn cứ Nghị định số...../...../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm.... của Chính phủ..... (ghi theo tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động).

Ngân hàng:............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:.................................................................................................

 

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp:................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Mã số doanh nghiệp:............................................................................................

Chủ tài khoản:............................................ (1)....................................................

Chức danh của chủ tài khoản:............................... (2).........................................

Đã nộp tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Số tiền ký quỹ:......................................................................................................

Số tiền bằng chữ:..................................................................................................

Số tài khoản ký quỹ:.............................................................................................

Tại ngân hàng:......................................................................................................

Ngày ký quỹ:.........................................................................................................

Số hợp đồng ký quỹ:.............................................. ngày......................................

Được hưởng lãi suất:.............................................................................................

 

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây