Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam

Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong xã hội, là hạt nhân trong cả nền kinh tế. Luật doanh nghiệp có quy định các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần thực hiện các quyền và nghĩa vụ được...

Detail
Đặt tên doanh nghiệp làm sao để hợp pháp ?

Đặt tên doanh nghiệp làm sao để hợp pháp ?

Tên doanh nghiệp là sự thể hiện hình ảnh, thương hiệu của một công ty, giúp hình ảnh công ty luôn là suy nhất trong trí nhớ của khách hàng, đặt tên doanh nghiệp dễ nhớ, tạo được ấn tượng tốt và...

Detail
Bán hàng qua Facebook có cần đăng ký và nộp thuế không?

Bán hàng qua Facebook có cần đăng ký và nộp thuế không?

Thời gian gần đây việc bán hàng qua mạng ngày càng phổ biến, nổi hơn hết là bán hàng qua mạng xã hội facebook. Vậy bán hàng trên facebook có cần phải đăng ký và nộp thuế cho nhà nước không?

Detail
Hướng dẫn các thủ tục cần để  góp vốn vào công ty cổ phần

Hướng dẫn các thủ tục cần để góp vốn vào công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn trở thành cổ đông của công ty cổ phần phải góp vốn vào công ty. Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện những cách thức sau để có thể góp vốn...

Detail
Điều kiện xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh năm 2022

Điều kiện xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh năm 2022

Thuốc chữa bệnh là mặt hàng liên quan trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng người dân. Nhà nước hiện đang quản lý chặt chẽ đến hoạt động xuất khẩu thuốc bằng bộ luật riêng. Vậy xuất khẩu thuốc ra...

Detail