So sánh Doanh Nghiệp tư nhân với Công ty tnhh một thành viên

So sánh Doanh Nghiệp tư nhân với Công ty tnhh một thành viên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Công ty TNHH 1 thành viên và Doanh nghiệp tư nhân đều là các loại hình doanh nghiệp...

Detail
Sự giống và khác nhau giữa công ty tnhh 2 thành viên với công ty cổ phần

Sự giống và khác nhau giữa công ty tnhh 2 thành viên với công ty cổ phần

Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Cổ phần là hai loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Hai loại hình này có nhiều điểm...

Detail
SO SÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

SO SÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Đối với những người đang có nhu cầu, mong muốn thành lập Doanh nghiệp, việc tìm hiểu và lựa chọn loại hình doanh nghiệp là vô cùng cần...

Detail
Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp có những quyền như sau:

Detail
Tư vấn về quy định đặt tên cho công ty, doanh nghiệp

Tư vấn về quy định đặt tên cho công ty, doanh nghiệp

Trong quy trình thành lập doanh nghiệp mới, sẽ có rất nhiều việc quan trọng mà chúng ta cần lưu ý tới, từ việc tìm hiểu quy trình, thủ...

Detail