Phân chia tài sản sau ly hôn

Phân chia tài sản sau ly hôn

Phân chia tài sản khi ly hôn là vấn đề khá phức tạp và dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên, khiến cho việc giải quyết ly hôn của Tòa án sẽ mất nhiều thời gian hơn. Phân chia tài sản sau ly hôn cần...

Detail
Tư vấn pháp luật về quyền thay đổi họ tên cho con

Tư vấn pháp luật về quyền thay đổi họ tên cho con

Thay đổi họ tên cho con là một quyền chính đáng của các cha mẹ có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới mong muốn thay đổi họ tên cho con. Pháp luật có quy định muốn thay đổi họ tên cho con cha, mẹ cần đáp...

Detail
Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một...

Detail
Ly hôn có yêu tố nước ngoài

Ly hôn có yêu tố nước ngoài

Trong quan hệ hôn nhân có người nước ngoài, nếu kết hôn là một hình thức nhằm xác lập quan hệ vợ chồng thì ly hôn có yếu tố nước tố nước ngoài lại là hình thức nhằm chấm dứt quan hệ hôn vợ chồng về...

Detail
Tranh chấp cổ phần ly hôn

Tranh chấp cổ phần ly hôn

Khi ly hôn, tranh chấp tài sản khi ly hôn là điều hay xảy ra, chia cổ phần công ty là tài sản chung của vợ chồng được thực... phân chia cổ phần mỗi bên sẽ được giải quyết như thế nào ?

Detail