Luật sư tư vấn ly hôn

Phân chia tài khoản ly hôn

CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
Phân chia tài sản khi ly hôn là vấn đề khá phức tạp và dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên, khiến cho việc giải quyết ly hôn của Tòa án sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Trong phạm vi bài viết này, Luật Trí Minh xin cung cấp đến Quý khách hàng một số kiến thức pháp lý liên quan đến việc phân chia tài sản khi ly hôn như sau.

1. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Theo quy định tại Điều Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về Nguyên tắc giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn như sau : 
- Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc phân chia sẽ do các bên thỏa thuận;
Nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của một bên hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
- Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc phân chia sẽ được áp dụng theo thỏa thuận đó.
Nếu thỏa thuận của các bên không đầy đủ, rõ ràng thì giải quyết theo quy định của pháp luật
Như vậy, pháp luật ưu tiên giải quyết tài sản khi ly hôn theo nguyên tắc thoả thuận, vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Nếu các bên có thể thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản khi ly hôn sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. 
Tuy nhiên, trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc phân chia tài sản theo quy định của pháp luật. Khi đó, điều quan trọng là phải xác định được tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng.

2. Tài sản chung vợ chồng:

2.1. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm: 

- Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân ( chẳng hạn như khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp…), trừ phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
- Tài sản mà vợ chồng được thừa kế, được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
- Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng;
- Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì được coi là tài sản chung.

2.2. Nguyên tắc chia tài sản chung: 

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
- Công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch

3. Tài sản riêng của vợ, chồng

3.1. Tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm:

- Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; 
- Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; 
- Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; 
- Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của mỗi bên 
- Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Cụ thể:
+ Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật . 
+ Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. 
+ Khoản trợ cấp, ưu đãi mà mỗi bên được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.
- Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của mỗi bên; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản được chia sau khi chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

3.2. Nguyên tắc phân chia tài sản riêng của vợ, chồng: 

- Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
- Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.
Trên đây là một số chia sẻ của Luật Trí Minh liên quan đến việc phân chia tài sản khi ly hôn. Nếu có bất cứ vấn đề nào vướng mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Trí Minh để được hỗ trợ kịp thời. Thông tin liên hệ:
 
Công ty Luật TNHH Trí Minh
Địa chỉ: tầng 5, số 1 Thái Hà, Tòa nhà Việt/ Viet Tower (Parkson), Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 0243.766.9599
Email: lienhe@luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây