Điều kiện nhân nuôi con nuôi

Điều kiện nhân nuôi con nuôi

Điều kiện nhân nuôi con nuôi là gì? Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm...

Detail
Phân chia tài khoản ly hôn

Phân chia tài khoản ly hôn

Phân chia tài sản khi ly hôn là vấn đề khá phức tạp và dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên, khiến cho việc giải quyết ly hôn của Tòa án sẽ...

Detail
Tư vấn pháp luật về quyền thay đổi họ tên cho con

Tư vấn pháp luật về quyền thay đổi họ tên cho con

Tư vấn pháp luật về quyền thay đổi họ tên cho con. Tình huống: Chị Đoàn Thị A và anh Nguyễn Văn B ly hôn, chị A được dành quyền nuôi cháu...

Detail
Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Điều kiện nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 2020. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam...

Detail
Ly hôn có yêu tố nước ngoài

Ly hôn có yêu tố nước ngoài

Trong quan hệ hôn nhân có người nước ngoài, nếu kết hôn là một hình thức nhằm xác lập quan hệ vợ chồng thì ly hôn có yếu tố nước tố nước...

Detail