[ Mách Bạn ] Dịch vụ thuê luật sư nội bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

[ Mách Bạn ] Dịch vụ thuê luật sư nội bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

[ Mách Bạn ] Dịch vụ thuê luật sư nội bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Detail
Giải quyết tranh chấp về phân chia di sản thừa kế

Giải quyết tranh chấp về phân chia di sản thừa kế

Tranh chấp tài sản thừa kế khi bố, mẹ chết đi mà không để lại di chúc. Những người trong gia đình tranh dành nhau tài sản thừa kế

Detail
Quy định về giảm vốn điều lệ công ty mới cập nhật

Quy định về giảm vốn điều lệ công ty mới cập nhật

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có đổi mới nhiều, nhất là quy định về việc quy định giảm vốn điều lệ (theo hướng được giảm vốn điều lệ). Dịch vụ của Luật Trí Minh

Detail
Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thế nào là ly hôn có yếu tố nước ngoài? Căn cứ theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì ly hôn có yếu tố nước ngoài là việc ly hôn giữa một bên là công dân Việt Nam và một bên là

Detail
Góp vốn là gì? Tư vấn góp vốn kinh doanh vào công ty

Góp vốn là gì? Tư vấn góp vốn kinh doanh vào công ty

Góp vốn là gì? Tư vấn góp vốn kinh doanh vào công ty Theo quy định của Luật doanh nghiệp "góp vốn" được hiểu là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Việc góp vốn này được thực...

Detail